O kinu

Historie

1945
kino, které se svými původními 1021 místy v sále patřilo po Zlínu a Praze mezi největší v republice, zahájilo svou činnost dne 13.7.1945; tehdy se promítalo 5x denně a bylo vždy téměř vyprodáno; v zadní části za sedadly byli uzavřené lóže /cca 8 ks/ a po straně balkony
název kina se několikrát měnil
původní název bylo Varieté, později Sněžník, potom Pohraniční stráže a po jeho přestavbě na panoramatické kino opět – Sněžník, který nese dodnes
1954
první přestavba kina na širokoúhlý formát
1956
založena Osvětová beseda
1967
změna názvu na KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO (dále jen KaSS); započata druhá přestavba kina na 70 mm panoramatické, přestavba trvala 17 měsíců.
1969
slavnostní otevření kina se uskutečnilo 17.5.1969 zahajovalo se 70 mm velkofilmem filmem „Kleopatra“
poté se promítal 70 mm film cca 1x měsíčně (My fair Lady, Cikáni jdou do nebe, Vysoká modrá zeď a nesčetné množství jiných 70mm filmů); p rojekce a zvukové zařízení se obsluhovalo přímo ze sálu, uprostřed hlediště byl ovládací pult a tam seděl a vše řídil první promítač, druhý promítač měl dozor nad promítacími stroji v kabině; promítací stroje byli mohutné UM 70 naší výroby
do 70mm kina se tehdy pořádali zájezdy z okolí jelikož toto kino bylo mezi prvními v republice po kině Sevastopol v Kladně a jediné v Severočeském kraji; 70mm filmy se vozily z kina do kina výhradně autem, jelikož nebylo možné je nijak zajistit proti poškození a za druhé film byl váhově těžký na přepravu
tehdy svými 535 místy v hledišti stále tehdy patřilo mezi největší v republice
1988
končí éra 70 mm filmů z důvodů drahé výroby filmových kopií a provozu a tak se promítací stroje zrušily a nahradily je nové, na kterých se promítá dodnes
1993
proběhla privatizace KaSS , prodej kulturních domů Bynov, Želenice, budova Divišova zakoupena do majetku města od státu, privatizace Správy městských kin; kino Sněžník a letní kino Bažantnice bezplatně převedeny městu Děčín, kino Kotva a Labe převedeny na stát a prodány
1994
byla ukončena činnost Správy městských kin; kino Sněžník a letní kino Bažantnice je pronajato za symbolickou cenu 1,- Kč firmě INTERSONIC
1995
ukončena činnost firmy INTERSONIC,která vrací kino Sněžník městu Děčín ve zdevastovaném stavu a zadlužené; letní kino Bažantnice je neschopné provozu
1996
Kino Sněžník a letní kino Bažantnice přebírá do správy p.o. KaSS – kino se muselo oddlužit, podána žaloba k soudu, letní kino je zdevastované, probíhá rekonstrukce kina do dnešní podoby, letní kino Bažantnice bylo předáno městu
2002
po povodních (voda v kině Sněžník dosahovala někde až do výše 1,5 metru) probíhá odstranění škod ve výši cca 3 mil. Kč, včetně rekonstrukce propadlého jeviště před plátnem, a osekání a opravy omítek po celém ploše kina, dochází také k výměně sedael v sále
2008
Kino Sněžník přechází pod správu Městského divadla Děčín p.o.

Další kina v Děčíně

v 80. letech jich bylo celkem 7!

Letní kino Bažantnice
Jako druhé největší bylo Letní kino Bažantnice. To bylo na jaře 1977 zastřešeno a slavnostně zahájilo činnost tehdy X. ročníkem Děčínské kotvy 30. června 1977. Zastřešení se uskutečnilo za rekordně krátkou dobu necelé 4 měsíce.s kapacitou sálu 2.200 sedadel - laviček. Tento kulturní stánek byl nejoblíbenějším zařízením celého města, hlavně mladí letní kino nejvíce navštěvovali. Nebylo výjimkou ani 3.800 návštěvníků na představení (film Zvíře, King Kong) to seděli diváci tzv. „kde se dalo“ — i na s třeše promítací kabiny.
Kino Kotva
Kino se přestavovalo v r. 1970 a mělo 517 sedadel. Mělo balkon a kavárnu. Tam se promítaly filmy premiérové a pohádky. V tomto kině bylo taktéž vybudované 16 mm malé kino pro 45 návštěvníků, to sloužilo převážně pro malé diváky. P romítali se zde pohádky a různé přednášky pro podniky, které si malý sál objednávaly.
Kino Labe
Bylo nejskromněji vybaveno, do tohoto kina se téměř nic neinvestovalo, v 60. letech se promítalo i přes den.
Kino Čas
Plánovaná přestavba na víceúčelové zařízení s kinokavárnou
Kino Slovan Boletice
Toto kino bylo na periferii města a tehdy ho Správa městských kin převzala v zuboženém stavu a rovněž se do něho n einvestovalo. Po čase úplně spadlo.

Správa městských kin obhospodařovala též 2 kinokavárny v Želenicích a v Bynově v osvětových besedách.

Promítalo se 2 krát týdně

Na sklonku 60. let zaniklo tehdy kino16 mm v Bynově, které muselo ustoupit výstavbě. Promítalo se tehdy v restauraci p roti podniku Severočeská Armaturka. Na zdejším sále se vždy na představení rozmisťovaly židle a v zimě se topilo v kamnech uhlím.

Jako další kino bylo Dům Družby v Děčíně I. Pod zámkem.

Zde se promítalo jak pro veřejnost, tak hlavně pro vojenskou posádku, která byla na zámku. Důstojnický klub-kinokavárna. Promítalo se dvakrát týdně.

Další kino bylo ve Vilsnici v osvětové besedě, které ale obhospodařovalo Kulturní a společenské středisko, (Kass)