Kinoreklama v Kině Sněžník Děčín

Reklama v kině je prakticky stejně stará, jako kino samotné a vzhledem k popularitě kina ji odbornicí stále považují za jednu z nejúčinnějších forem reklamy.  

U forem kinoreklamy hovoříme o on-screen reklamě (o tom, co je v kinosále na plátně) a off-screen reklamě (vše ostatní).

U on-screen reklamy lze dát pouze reklamu v podobě hraného spotu (bez dalšího opakování v rámci jednoho představení).

Výhody on-screen reklamy

-          nedá se jí vyhnout přepnutím na jiný kanál nebo otočením strany v tisku

-          cílená lépe než plošná média, jak z hlediska věku cílové skupiny (14-35 let), tak z hlediska regionu, kde objednavatel nabízí své zboží a služby

-          vysoká zapamatovatelnost

-          divák není rušený jinou činností

-          obraz v nadživotní velikosti včetně prostorového zvuku

-          divák přichází do kina dobře naladěn v očekávání dobrého filmového zážitku

-          cenová dostupnost – z hlediska mediálního rozpočtu je kinoreklama cenově dostupná i menším firmám a jednotlivcům

 

„Akceptace reklamy v kině je větší než reklamy v nových mediích (na internetu, DVD, počítačových hrách a aplikacích), a to zejména u mladých lidí, kteří se jinak často reklamě vyhýbají.“

                                                                                                              The Arbitron Cinema Advertising Study 2007

 

„Podle průzkumu společnosti ScreenVision, 97% diváků po odchodu ze sálu je schopna si alespoň jednu reklamu z bloku vybavit.“

 

 

Návštěvnost Kina Sněžník 2010

597 představení               53 485 diváků                    průměrně 89,59 diváků na představení

 

Je možné nás kontaktovat a domluvit si i jednu z forem off-screen reklamy.

Off- screen: promo aktivity – prezentace produktů, plochy ve foyer kina – stojany, LCD a projekce ve foyer kina, světelné panely, bannery, reklama na toaletách; distribuce letáku – stojany s letáky;  potisk druhé strany vstupenek, ….atd.

 

Kontakt pro objednání kinoreklamy

 

Martin Pošta

Vedoucí Kina Sněžník

martinposta@kinosneznik.cz

 

Ceník kinoreklamy:

On-screen (po začátku projekce)

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

2 000,-

3 500,-

5 000,-

6 500,-

Nutno připočíst jednorázový paušální poplatek 1 500,- Kč za každý spot (technické uzpůsobení, převod formátu a nahrání do promítacího stroje) 

Ceny uváděny za spot o délce 30 sekund.

V případě nasazení delším než 1 měsíc je poskytována sleva 5% (na každý další měsíc).

V jednom týdnu se uskuteční cca. 10 projekcí.

Ceny uvedeny bez DPH (20%) 

 


Pronájem prostor pro reklamu